ปีสุดท้ายฉายอนาคต

PolSci2301

เมื่อเราผ่านมาถึงช่วงปลายของยุคสมัย การเรียนเริ่มหนักแน่นขึ้น ไม่เพราะวิชาความรู้ใหม่ๆ หรือระบบคิดวัดผลการศึกษาแบบใหม่ ระบบหน่วยกริด ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในรุ่นหลังจากเรา กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยที่มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราต้องจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเรียนในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เป็นข้อพึงสังวรณ์ของเราที่กำลังจะผ่านชั้นปีที่ ๓ ไปให้ได้

บางคนมองไปถึงระดับเกียรตินิยม บางคนขอแค่หกสิบ หลายคนคร่ำเคร่งกับการอ่านหนังสือและวิ่งหายืมสมุดจดเล็คเชอร์ของเพื่อนมาลอก หรือยืมมาอ่านยามที่เพื่อนอ่านจบแล้ว หลายคนรวมกลุ่มกันติว สุมหัวกันอ่านหนังสือ ถ้าสอบไม่ผ่านในบางวิชา ต้องกลับมาแก้ตัวให้จงได้ หากไม่อยากเรียนซ้ำชั้น

เมื่อผ่านชั้นปีที่ ๓ ไปได้แล้ว เราเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้าน กิจกรรมดูแลบ้านให้มีความเป็นระเบียบตกเป็นหน้าที่ใหญ่ ในปีนี้ แผนกวิชานิติศาสตร์ แยกออกไปตั้งเป็นคณะ จำนวนนิสิตลดลง ชั้นปีละร้อยกว่าคน ทำให้ดูว่าคณะฯ ว่างขึ้นเยอะ ถึงเวลานี้ ระบบซีเนียริตี้ เริ่มอ่อนลงตามลำดับ ข้อห้ามบางอย่างถูกยกเลิก เรากำลังมองเปรียบเที่ยบ ระหว่างระบอบการปกครองของไทยเรา หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ที่จะต้องสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เช่นเดียวกับ ในคณะฯ ข้อบังคับที่ดูแล้วไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลไม่ทันสมัยแล้ว ก็ต้องถูกยกเลิกไป เช่น โต๊ะซีเนียร์ ในโรงอาหาร และบันไดตึก ๑  มองดูเหมือนกับว่า รุ่นของเรามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง แต่ พอการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นลง เราก็ต้องกลับมาคร่ำเคร่งกับการศึกษา ในปีสุดท้าย ที่จะต้องผ่าน เพื่อจบการการศึกษา ไม่ให้หลายๆคนที่คาดหวังในตัวเราขาดโอกาสจะแสดงความยินดี และนี่ก็เป็นแบบอย่างให้ น้องๆ รุ่นต่อจากเราอีกด้วย

สำหรับเพื่อนที่ไม่เคย สอบแก้ตัว ไม่เคยซ้ำชั้น ความรู้สึกที่เกือบสอบผ่านแล้ว หรือเกือบสอบได้ คงจะนึกออกได้ยาก สมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถม วันหยุดก็เที่ยวเล่นกับเพื่อนจนเพลินทั้งวัน กลับถึงบ้านก็นอนหลับ จนเช้า นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ทำการบ้าน รีบไปโรงเรียนแต่เช้า รอพบเพื่อนที่จะได้ขอลอกการบ้าน ยิ่งเวลาใกล้แปดโมงเช้าเข้ามา ยิ่งร้อนรน จนกว่าจะลอกเสร็จนั่นแหละ ค่อยสบายใจได้ แต่ถ้าเราต้องเรียนซ้ำชั้น นั่นเป็นเวลาที่นานกว่านั้นมาก แต่ก็ต้องทำใจให้ได้ คิดเสียว่าโอกาสที่ทำให้เราได้มีเพื่อนมากขึ้น การเรียนซ้ำชั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตการงานในอนาคตของเราแตกต่างจากผู้ที่เรียนจบใน ๔ ปีเลย บางคนอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไป เพราะความรู้แน่นดี

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: