หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ

กรรมการฝ่ายจัดทำ มาจาก อดีต บก.บห.รีดเดอร์ไดเจสต์ ฉบับภอ่านเพิ่มเติม “หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ”

งาน ๕๐ ปี น้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๓

ขอเสนอข่าว การเตรียม งาน ๕๐ ปี น้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๓ ของเพอ่านเพิ่มเติม “งาน ๕๐ ปี น้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๓”