เล่าเรื่องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์

เล่าเรื่องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ “…ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สอ่านเพิ่มเติม “เล่าเรื่องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์”

หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ

กรรมการฝ่ายจัดทำ มาจาก อดีต บก.บห.รีดเดอร์ไดเจสต์ ฉบับภอ่านเพิ่มเติม “หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ”